Das sind unsere Trainer

Tendoryu Aikido Erwachsene

Gerd Böhler (4. Dan)

Aikido Föderation D.,Erwachsene

Marion Kölble (4. Dan)Tendoryu Aikido Erwachsene

Stephan Molitor (2. Dan)

Aikido Föderation D. Erwachsene

Christian Hess (2. Dan)